Är du över 65 och har en depression som inte blir bättre?

Är du över 65 och har en
depression som inte blir bättre?
Vill du delta i en klinisk forskningsstudie där vi undersöker en helt ny typ av antidepressivt läkemedel i kombination med ett tidigare godkänt läkemedel. Syftet med
studien är att undersöka om denna kombination kan lindra
din depression.
Vi söker dig som är 65 år eller äldre och som har
• en pågående depression där du provat minst två mediciner utan tillräcklig effekt
• en depressionen som har varit återkommande alternativt
ha pågått i minst 2 år
Om du uppfyller dessa kriterier är du välkommen att
kontakta oss för mer information. Under studien kommer
du att få träffa en läkare som har specialistutbildning inom
psykiatri. Besöken och behandlingarna kommer att vara
kostnadsfria. Studien kommer att pågå mellan 8-13 veckor
och du kommer att besöka kliniken 1-2 gånger per vecka.
Du kan när som helst avbryta deltagande i studien.
För mer information och anmälan är du välkommen att
kontakta forskningssjuksköterskorna på KTA Prim på tel:
08-517 782 19
Mail: [email protected]
Ansvarig läkare är Jonas Vallin.
Studien är godkänd av Läkemedelsverket och
Etikprövningsnämnden.