FRÅN KRIG TILL KRIG

advertisement
FRÅN KRIG TILL KRIG
- JUBLANDE GLÄDJE
OCH
DJUP DEPRESSION
DEL 3
Arbetsuppgifter för högstadiet/gymnasiet
1. Vad hände hösten 1929 som påverkade nästan hela världen?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....
2. Vad berodde depressionen på?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
3. Hur påverkade krigsskadeståndet från första världskriget Tyskland?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
4. Nämn fem saker som upptäcktes, utvecklades eller togs fram under 20-talet?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
5. Vad förändrades för kvinnor under 20-talet?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
6. Vad hette det första flygplanet som flög ensam över Atlanten?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
SIDA
1
DEL 3
FRÅN KRIG TILL KRIG
— JUBLANDE GLÄDJE OCH DJUP DEPRESSION
7. Vad betydde ”det svenska folkhemmet” när statsministern i Sverige presenterade tanken
1928?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. …………..
8. Berätta det viktigaste om förbudstiden.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
9. Vad var ”the public enemy-eran?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Vad var ”the new deal”, den nya given? Vem kom på den och varför?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Hur var det att leva i Sverige under 30-talet?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
12. Nämn några viktiga händelser som hände i Sverige eller påverkade Sverige under 30talet.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lycka till!
SIDA
2
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards