Mentala störningar
Psykisk hälsa
Enligt psykiater Matti O. Huttunen är
psykisk hälsa alltid beroende av
värderingar och aldrig entydig. Enligt
honom är kriterier på psykisk hälsa sinne
för humor, inlevelseförmåga, att kunna
längta och drömma, söka och vara
nyfiken.
Depression
Allmänhet en kortvarig reaktion på
förluster, men om den fortgår kan den vara
skadlig och förvandlas till en sjukdom.
Hjärnverksamheten förändras hos en
deprimerad människa,
transmittorsubstanser som serotonin,
noradrenalin samt dopamin sjunker.
Läkemedel kan hjälpa för att upprätthålla
balansen mellan dessa ämnen.
Depression
Vanligt.
Prevalencen är ca 9%.
Lindriga depressioner går ofta över i och
med att levnadsförhållandena ändras.
Svåra depressioner kräver ofta
samtalsterapi där man försöker kartlägga
de faktorer som orsakat depressionen och
fundera över vilken betydelse dessa har
för patientens liv.
Depression, terapi
Målet är också att stärka människans
självförtroende.
Läkemedel ges ofta om symptomen
allvarligt begränsar ens liv.
Ljusterapi kan hjälpa, motion hjälper ofta.
Depression kan leda till fysiska sjukdomar,
men fysiska sjukdomar kan också leda till
depression.
Tecken på depression
Sid. 65 i boken.