Är du över 18 och har en depression som inte blir bättre?

advertisement
Är du över 18 och har en depression som inte blir bättre?
Vi söker dig som vill delta i en klinisk forskningsstudie där vi undersöker en helt ny typ
av antidepressivt läkemedel i kombination med ett tidigare godkänt läkemedel. Syftet
med studien är att undersöka om denna kombination kan lindra din depression och att
undersöka behandlingssäkerheten under längre tid.
Vi söker dig som är 18 år eller äldre och som har:
 en pågående depression där du provat minst två mediciner utan tillräcklig effekt
 haft återkommande depressioner eller depression i minst två år
Om du uppfyller dessa kriterier är du välkommen att kontakta oss för mer information.
Studien kommer att pågå i ett till två år och innebära två besök i veckan på
studiekliniken de första fyra veckorna. Därefter blir besöken varje eller varannan vecka.
Under studien kommer du att få träffa läkare som har specialistutbildning inom psykiatri.
Besöken och behandlingarna är kostnadsfria. Du kan när som helst avbryta ditt
deltagande i studien.
Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.
För mer information och intresseanmälan är du välkommen att kontakta:
Kontaktuppgifter till studiekliniken
Tel: 08-51778219 mail: [email protected]
Ansvarig läkare är Dr. Miranda Michaneck
ESKETINTRD3003, Tidningsannons, version 13 Okt 2016
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards