Har du typ 2 diabetes? - Karolinska Trial Alliance

advertisement
Har du typ 2 diabetes?
Många personer med diabetes får försämrad njurfunktion.
Vi söker deltagare till en studie där syftet är att undersöka den njurskyddande
effekten av ett nytt läkemedel.
För att eventuellt kunna delta i studien ska du ha:
* Typ 2 diabetes
* Äggvita i urinen
* Blodtryckssänkande behandling
* Du får gärna ha haft en tidigare hjärtinfarkt eller stroke
För mer information och anmälan är du välkommen att kontakta: 08-517 782 18
alternativt [email protected]
Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.
Download