Ansökan om vetenskaplig rådgivning och/eller regulatorisk rådgivning

Blanketten skickas till:
Läkemedelsverket
Registrator
Box 26
751 03 UPPSALA
eller via e-post till
[email protected]
Ansökan om vetenskaplig
och/eller regulatorisk rådgivning
Insänt till LV:
Dnr:
Ansökningsuppgifter
Företag
Produktnamn/substans
Beredningsform
Rådgivningen rör:
Forskningsstadie
Klinisk prövning
Läkemedel under registrering
Godkänt läkemedel
Pre-klinik
Klinik
Farmakokinetik
Farmaci
Regulatoriska frågeställningar
Läkemedel som tidigare varit föremål för
vetenskaplig rådgivning
ATC-kod:
Förslag på mötestidpunkter
Indikation
Antal personer från företaget
Kontaktperson
Telefonnummer
E-post
Fakturaadress
Frågeställningar
Observera att de råd som ges utgår från nuvarande uppfattning.
Råden är ej bindande, varken för Läkemedelsverket eller företaget.
Ifylles av Läkemedelsverket
Enhet
Övriga deltagare från LV
Version 20070423
Ordförande
Avgift
Betalas ej