Äldre och psykisk ohälsa

advertisement
Äldre och psykisk ohälsa
Susanne Rolfner Suvanto
Omvårdnadsinstitutet
Äldre och psykisk ohälsa
Synen på äldre och på psykisk ohälsa påverkar
vårt handlande
Äldre och psykisk ohälsa
Supermormor eller super mormor?!
Riv 65-årsgränsen och rädda liv.
Äldre och psykisk ohälsa
Hur ser din bild ut? Om jag säger den äldre!
Äldre och psykisk ohälsa
Hur ser din bild ut? Om jag säger ”en människa
med psykisk ohälsa”!
Äldre och psykisk ohälsa
Äldre och psykisk ohälsa
Äldre och psykisk ohälsa
Äldre och psykisk ohälsa
•
•
•
•
Paradox
Samverkan
Synsätt
Mellan äldreomsorg och psykiatri
Äldre och psykisk ohälsa
• Vem, vad – talar vi om?
Äldre och psykisk ohälsa
Äldre och psykisk ohälsa
Äldre och psykisk ohälsa
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards