Även äldre kan ha ont i själen

advertisement
Även äldre kan ha ont i själen
Blekinge kompetenscentrum
Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg.
Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner.
Även äldre kan ha ont i själen
Dagens program
0900 - 0910
Välkommen/Intro
0910 - 0930
Susanne Rolfner Suvanto del 1
0930 - 1000
Fika
1000 - 1030
Instruktörer Första hjälpen
1030 - 1130
Susanne Rolfner Suvanto del 2
1130 - 1150
Våga fråga – våga se
1150 - 1200
Avrundning
Även äldre kan ha ont i själen
Blekinges instruktörer i
Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre
Foto Peter Seitzberg
MHFA-Sweden
Första hjälpen till psykisk hälsaInriktningen äldre personer
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)
vid Karolinska Institutet
Första hjälpen till psykisk hälsa
Äldre
4 x 3 timmar
Depression Ångest
Demens
Konfusion
Självmord
Psykos
Substansrelaterade tillstånd
5
Första hjälpen till psykisk hälsa
Äldre
–Lyssna utan att värdera
–Ge bekräftelse och erbjuda information
–Uppmuntra till att söka professionell
hjälp
–Uppmuntran till självhjälp
–Söka andra hjälpresurser
6
Även äldre kan ha ont i själen
www.nestorutbildning.se
Mer info på
www.ltblekinge.se/bkc
(flik ”Äldre”)
• Informationsbroschyr
• Gör så här
• Reflektionsfrågor
TIPS!
• Gör utbildningen tillsammans på
arbetsplatsen
• Använd reflektionsfrågorna på ex APT
• Chefen - en inspiratör och möjliggörare
• Vi alla - ambassadörer
• Tävla!
Download