Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre

advertisement
Första hjälpen till
psykisk hälsa för äldre
Två utbildningsdagar inom psykisk hälsa
Datum: 3 oktober och 18 oktober
Tid: 9.00–17.00
Plats: Stationsgatan 12, vån 4, lokal Aspen
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig
Anmäl dig
senast
15 septem
ber
Antalet äldre personer i vårt samhälle ökar, och i dag är det fler äldre än yngre personer som riskerar att drabbas av
depression. Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa-äldre vill skapa medvetenhet och öka kunskap om bemötande
av äldre personer med psykisk ohälsa. Syftet är också att informera om hur du som medmänniska kan närma dig och ge
råd och stöd till en person med psykisk ohälsa. Genom kompetenshöjning kan vi tillsammans minska de fördomar och
tabun som finns inom området.
Utbildningen är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)
i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dagarna hålls av utbildade instruktörer i kursen
Första hjälpen till psykisk ohälsa-äldre.
Program dag 1
9.00 – 12.15 Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre
• Psykiska problem och sjukdomar i samband med åldrande.
• Olika behandlingsmetoder, återhämtning och tillfrisknande vid psykisk sjukdom.
• Handlingsplan för första hjälpen till psykisk ohälsa för äldre.
12.15 – 13.15 Lunch på egen hand
13.15 – 17.00 Depression, självmordsbeteende, mat- och sömnsvårigheter
• Tecken, symptom, riskfaktorer, behandlingsmetoder och första hjälpen.
• Förutsättningar, kristillstånd och handlingsplan för första hjälpen.
Program dag 2
9.00 – 12.15
12.15 – 13.15 Ångestsjukdomar och demens hos äldre
• Tecken, symptom, riskfaktorer samt olika demenssjukdomar.
• Kristillstånd, första hjälpen vid panikattack och traumatiska händelser.
• Demenssjukdomar, konfusion (delirium), behandling, vård och omsorg.
Lunch, sker på egen hand
13.15 – 17.00 Psykossjukdomar hos äldre och substansrelaterade tillstånd
• Tecken, symtom, riskfaktorer, behandlingsmetoder och första hjälpen.
• Kristillstånd och första hjälpen vid aggressivt beteende, berusningstillstånd och vid
medicinskt nödläge
Kaffe med tilltugg serveras under dagen.
Mer information:
Jenny Söderlund, äldreförvaltningen, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 78 41
E-post: [email protected]
Download