Klicka här!

advertisement
Utvärdering Filosofi A, fördjupning
Namn:_____________________________________________
Klass:______________________________________________
Hur tyckte du att er gruppredovisning gick?_________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Vad tycker du om din grupps respektive medlemmars genomförande av
uppgiften? (Sätt betyg IG – MVG) Gärna med en motivering.
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Utvärdera din egen insats:___________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Tack för hjälpen!
/Ulrika
Download