Sista uppgiften i Filosofi A
1. Ni har blivit indelade i grupper om 5 elever i varje. Inom er
grupp ska Ni komma överens om vilken elev som ska läsa om
vilket ämne inom gruppen. Ett ämne ska bara läsas av en elev.
Meddela mig vilken elev som har vilket ämne senast den 26/4
Ni kan välja mellan följande ämne:
 Feminism
 Ekosofi
 Ett rättvist samhälle
 Får man döda?
 Idrott och filosofi
Läs om det valda ämnet i boken (finns mellan sidorna 123 – 161 i
boken samt ev. texter som kommer från antologin, jag kan kopiera
upp)
2. Läs om ert ämne, skriv ner stödnoter.
3. Ni ska inte lämna in något skriftligt, ni ska endast redovisa detta
ämne muntligt i era smågrupper. Redovisningstillfällena bestäms
av mig. Har Ni ingen redovisning en lektion, men någon annan
grupp har det, så behöver Ni inte komma. När Ni är klara med
denna uppgift så är kursen avklarad och Ni kan använda era
resterande lektioner till ev. rester osv.
Antingen redovisar Ni den 17/5, 24/5 eller den 31/5 (jag
meddelar gruppen vilken datum som gäller). Dyker Ni inte upp
på givet datum så har Ni missat ett mål i kursen och kommer
att få IG på kursen.