1. Introduktion till Fotografiens filosofi Välkomna till kursen i

advertisement
1. Introduktion till Fotografiens filosofi
Välkomna till kursen i fotografins filosofi. Vid först Campusmötet vid Karlstads
universitet kommer ni att få en introduktion till Lärplattformen It´s Learning och hur
vi skall använda den i kursen. Fram till dess kommer information om kursen att
läggas ut här på Studietorget.
Innan första mötet skall ni läsa Steve Edwards bok Fotografi – en introduktion. Sätt
bokens innehåll i relation till din egen syn på fotografisk bild. Förbered en kort
presentation av dig själv där du också redogör för ditt förhållande till fotografi.
Välkommen!
Monica Furu
Download