Ord Förklaring Bild Geografi Karta Kartritare Världskarta Satellitbild

Ord
Geografi
Förklaring
Karta
avbildning av jorden
Kartritare
en person som ritar
kartor
Världskarta
en karta som visar
hela världen
Satellitbild
ett fotografi av
jorden som är taget
med hjälp av en
satellit.
Flygbild
ett fotografi av
jorden som är taget
med hjälp av ett
flygplan.
kommer från
grekiskans geo, som
betyder jord, och
grafein, som
betyder beskriva.
Beskriva jorden.
Bild
Teckenförklaring
en lista där man
förklarar vad olika
tecken betyder, t.ex.
karttecken.
Skala
ett begrepp som
används för att
berätta hur många
gånger eller hur
mycket man har
förstorat eller
förminskat något,
t.ex. på kartor.
Väderstreck
det finns fyra
väderstreck; öst,
väst, söder, norr
Förminskning
när man gör något
mindre
Förstora
är man gör något
större
Läxa i geografi till fredag 11/9. Lär dig vad orden
betyder och prova att sätta in dem i meningar.
Lycka till! Anna