Geografi år 8 Råsslaskolan VT 16 Uppgifter för bedömning: Test på

Geografi år 8
Råsslaskolan VT 16
Uppgifter för bedömning:
Test på världens floder
1. Amazonasfloden
2. Mississippi
3. Nilen
4. Kongofloden
5. Eufrat och Tigris
6. Brahmaputra
7. Indus
8. Huang He
9. Volga
10. Donau
JonasNockmar
Geografi år 8
Råsslaskolan VT 16
2. Jordens bergskedjor
7
4
3
8
5
6
1
2
9
1. Himalaya
2. Anderna
3. Alperna
4. Klippiga Bergen
5. Atlasbergen
6. Kaukasus
7. Uralbergen
8. Appalacherna
9. Great Dividing Range
JonasNockmar