Arrangemang nr 720: Filosofi B. Kontinental

Arrangemang nr 720:
Filosofi B. Kontinental filosofi. 30 poäng. Moment 1:4.
Kursledare:
Anna-Lena Renqvist
J. G. F. Fichte: Första inledningen till vetenskapsläran
G. W. F Hegel: Andens fenomenologi
Förnuftet i historien
F. W. J. Schelling: Ages of the world
S. Kierkegaard: Antingen-eller
A. Schopenhauer: Världen som vilja och föreställning
F. Nietzsche: Tragedins födelse
Den glada vetenskapen
K. Marx: Ekonomisk-filosofiska manuskript
S. Freud: Fallstudier
Bergson: Tiden och den fria viljan