Planering NO åk 8

advertisement
NO Människan åk 8
Grupp nr:____
Namn:_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Huden
Bild
Text
G
VG
MVG
Olika hudlager
Känselorgan
Samverkan
Hudlagrens uppgifter
Helhet
Kroppens största organ
Sjukdom / skada
Skelettet
Bild
Text
G
VG
MVG
Skelettets uppgift
Ryggrad
Samverkan
Skelettets delar
Kranie
Helhet
Några delars namn
Knotor
Tre olika leder
Leder
Ledernas upgifter
Sjukdom / skada
Musklerna
Bild
Text
G
VG
MVG
Tre muskeltyper
Skelettetmuskler
Samverkan
Var finns de olika typerna
Muskelfibrer
Helhet
Musklernas uppgift
Dynamiskt arbete
Statiskt arbete
Sjukdom / skada
Hjärtat
Bild
Text
G
VG
MVG
Hjärtats delar
Förmak
Samverkan
Hjärtats uppbyggnad
Kammare
Helhet
Stora kretsloppet
Blodkärl
Lilla kretsloppet
Sjukdom / skada
Blodet och blodkärlen
Bild
Text
G
VG
MVG
Tre typer av blodkärl
Samverkan
Kärltypernas uppgifter
Helhet
Blodets olika delar
Delarnas uppgifter
Sjukdom / skada
Andningen
Bild
Text
G
VG
MVG
Delar i luftvägar och lungor
Lungorna
Samverkan
Lungornas uppgift
Helhet
Sjukdom / skada
Utsöndringen
Bild
Text
G
VG
MVG
Delar i urinorganen
Njurarna
Samverkan
Delarnas uppgift
Lever
Helhet
Sjukdom / skada
Galla
Matsmältning
Bild
Text
G
VG
MVG
Matens väg
Samverkan
Olika delar
Helhet
Delarnas uppgift
Sjukdom / skada
Download