Matematik år 7 kapitel 2 Geometri

Matematik år 7 kapitel 1 Tal.
När kapitlet är klart ska du kunna följande:







Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt.
Använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten.
Storleksordna hela tal och tal i decimalform.
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000.
Förstå vad orden milli, centi, deci och kilo betyder.
Avrunda tal.
Använda enheter för längd.
Vi har prov på kapitel onsdagen 23 september.
För G ska du kunna ovanstående moment, du arbetar med grundkapitlet eller blå kurs,
diagnosen och repetitionsuppgifterna som hör till kapitlet. Du ska arbeta bra på
lektionerna och klara ett G på provet.
För att klara kraven för VG ska du kunna punkterna i både enkla uppgifter och i
textuppgifter. Du ska kunna redovisa uträkningar och skriva svar. Du arbetar med
grundkapitlet och en del på röd kurs, diagnosen och repetitionsuppgifterna. Du arbetar
bra på lektionerna och visar då och på provet att du klarar kraven för VG.
För MVG ska du kunna punkterna ovan i både enkla tal och svåra textuppgifter. Du ska
redovisa ordentligt och skriva svar. Du räknar grundkapitlet och röd kurs, diagnosen
och repetitionsuppgifterna. Du arbetar bra på lektionerna och visar då och på provet
att du klarar kraven för MVG.
Lycka till
Håkan