Planering kap 2: geometri

advertisement
Matematik år 7 kapitel 2 Geometri.
När kapitlet är klart ska du kunna följande:

Uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer.

Veta hur trubbiga, räta och spetsiga vinklar ser ut.

Använda gradskivan både till att mäta vinklar och rita vinklar.

Veta att vinkelsumman i en triangel alltid är 180o.
 Kunna räkna ut den tredje vinkeln om du vet de två övriga i en
triangel.

Beskriva olika slags triangel(rätvinklig, liksidig och likbent).
 Beskriva olika fyrhörningar (parallellogram, romb, rektangel,
kvadrat).

Veta vad en diagonal är.

Mäta och kunna räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer.
 Lära dig vad radien och diametern i en cirkel är och kunna räkna ut
cirkelns omkrets.
Vi har prov på kapitel 2 tisdagen 10 november .
För G ska du kunna ovanstående moment, du arbetar med grundkapitlet eller blå kurs,
diagnosen och repetitionsuppgifterna som hör till kapitlet. Du ska arbeta bra på
lektionerna och klara ett G på provet.
För att klara kraven för VG ska du kunna punkterna i både enkla uppgifter och i
textuppgifter. Du ska kunna redovisa uträkningar och skriva svar. Du arbetar med
grundkapitlet och en del på röd kurs, diagnosen och repetitionsuppgifterna. Du arbetar
bra på lektionerna och visar då och på provet att du klarar kraven för VG.
För MVG ska du kunna punkterna ovan i både enkla tal och svåra textuppgifter. Du ska
redovisa ordentligt och skriva svar. Du räknar grundkapitlet och röd kurs, diagnosen
och repetitionsuppgifterna. Du arbetar bra på lektionerna och visar då och på provet
att du klarar kraven för MVG.
Lycka till
Håkan
Download