1. Du ska kunna mäta vinklar 2. Rita parallella linjer 3. Rita vinkel

advertisement
1.
2.
3.
4.
Du ska kunna mäta vinklar
Rita parallella linjer
Rita vinkel som är t.ex 65 grader
Rita en kvadrat med en bestämd omkrets.
a. T.ex 20 cm
5. Rita t.ex en likbent rätvinklig triangel
a. Eller en liksidig triangel
b. Eller en trubbvinklig likbent triangel
6. Om du delar en rak vinkel i 3 lika stora vinklar. Hur stor är en sådan
vinkel?
7. I en rätvinklig triangel är en vinkel 47 grade. Hur stor är den tredje
vinkeln?
8. En rektangel har bredden 5 och omkretsen 16 cm. Vilken är rektangelns
höjd?
9. Omkretsen av en kvadrat är 36 cm. Vilken är sidans längd?
10.Beräkna omkretsen av olika figurer
Sedan kommer ett par kluriga uppgifter till också
Download