(Hemuppgift geometri \345r 7 ht 2013)

advertisement
Matematik, Geometri
År 7
Hemuppgift i geometri
Tillsammans kom vi överens om att i och med detta område använda en hemuppgift där
du får visa att du kan använda dig av de kunskaper som målen ska visa på. Jag har insett
att alla målen är svåra att visa i uppgiften men jag tar med så många jag kan. Jag hoppas
att du ska finna denna uppgift både rolig, inspirerande och lite klurig. Lämnas in senast
torsdag vecka 43 antingen till mig personligen eller i mitt fack i korridoren.
Lycka till! / Ulrika
1. Rita upp en rolig figur som innehåller minst en av varje (gärna fler) av följande
figurer: rätvinklig triangel, likbent triangel, liksidig triangel, rektangel,
parallellogram, kvadrat och romb. Alla figurer ska sitta ihop och bilda något
roligt, t ex ett fantasidjur eller en gubbe. Du får göra den hur stor eller liten du
vill.
2. Markera dina figurer med en siffra och markera alla vinklar i dem.
3. Försök att uppskatta vinklarna i dina trianglar. Skriv ned dina uppskattningar
direkt i din figur. Det räcker att du uppskattar dem! Tänk på vinkelsumman i en
triangel!
4. Räkna ut omkretsen på hela din figur! Visa hur du gör så noga du kan!
5. Rita dit en cirkel någonstans i din figur. Mät dess diameter och räkna ut den
ungefärliga omkretsen. π≈3,14.
6. Avslutningsvis, beskriv din figur så noga som möjligt. Helst ska jag kunna rita
upp en likadan med hjälp av din beskrivning.
7. Färglägg gärna figuren!
8. Kolla igenom att du följt instruktionerna ordentligt! Därefter kan du lämna in
ditt resultat till mig.
Download