Geometri 7D

advertisement
Geometri 7D
MÅL:
1) Du ska kunna uppskatta och mäta vinklar i olika geometriska figurer
Ex mäta vinklarna i en uppritad triangel
2) Du ska kunna rita vinklar med ett bestämt gradtal
Ex. Rita en vinkel på 136 grader
3) Du ska kunna begreppen trubbig-, spetsig- och rät vinkel
Exempel: Trubbig
Spetsig
Rät
4) Du ska kunna räkna på vinkelsumman i en triangel
Ex. Du vet att två vinklar i en triangel är 45 och 90 grader, hur stor är den tredje?
5) Du ska kunna namnge och rita olika sorters trianglar och fyrhörningar
Figurer att känna till är rätvinklig triangel, liksidig triangel, likbent triangel, kvadrat,
rektangel, parallellogram och romb
Rätvinklig triangel, Liksidig triangel, Likbent triangel, kvadrat,
romb
rektangel,
parallellogram,
6) Du ska kunna mäta och beräkna omkretsen på olika geometriska figurer
a) Cirkel
b) Triangel, parallellogram, månghörning
7) Du ska kunna begreppen
a) Cirkel
b) Diagonal
c) Radie
d) Diameter
e) Pi
HÖGRE MÅL eller MÅL ATT STRÄVA MOT:
1) Du ska visa säkerhet i problemlösning
Ex. 1 Vilken omkrets har figur A, om diametern på cirklarna är 4 cm och triangeln är liksidig
med en sida 4 cm?
Ex. 2 Beräkna vinkel u och v
A
30 v 45
u
2) Kunna och förstå begreppen vertikalvinklar, sidovinklar, yttervinkel o bisektris
3) Kunna beräkna omkrets på sammansatta figurer
4) Klara av att använda passare till mer än bara att rita en cirkel (t.ex. konstruera en bisektris)
Ex Rita en triangel med en inskriven cirkel
PLANERING
Vecka
42
Tisdag
Genomgång,
uppskatta och
mäta vinklar
43
Genomgång:
Vinkelsumman
i en triangel
(Bibbi)
44
45
Repetition från
vecka 42-43
46
Diagnos
47
Blå eller röd
kurs
48
Blå eller röd
kurs
Onsdag
Torsdag
Genomgång:
Genomgång:
rita egna
olika sorters
vinklar med
vinklar
bestämt
gradantal.
(Bibbi)
Genomgång:
Repetition från
Olika sorters
onsdagen,
trianglar och
sedan räkning
fyrhörningar.
(Bibbi)
HÖSTLOV!!
Genomgång:
Genomgång,
Omkrets
fortsättning av
(Bibbi)
omkretsen
Repetition till
PROV A-delen
provet
(Bibbi)
Blå eller röd
Blå eller röd
kurs
kurs
(Bibbi)
PROV A-del
Mattespel
eller B-del
(Bibbi)
Läxa
Räkna hemma
minst 40
minuter
Räkna hemma
minst 40
minuter
Räkna hemma
minst 40
minuter
Träna till
provet
Räkna hemma
minst 40
minuter
Download