geometri - Wikiskola

advertisement
Geometri
Du ska svara på en fråga
från denna serie.
Vad är en vinkel?
Vad är en spetsig vinkel?
Vad är en trubbig vinkel?
Vad är en sidovinkel?
Vad är en bisektris?
Vad är en vertikalvinkel?
Hur mäter man vinklar
Berätta om vinkelsumman.
Rita en spetsvinklig, rätvinklig
och trubbvinklig triangel
Rita en parallellogram,
rektangel, romb och kvadrat
Rita en likbent och en liksidig
triangel.
Vad är radie, diameter och
mittpunkt?
Vad är omkrets
Hur räknar man ut omkretsen
Hur räknar man ut diametern?
Vad är pi?
Download