Namn:_________________________________
Dugga 2 – Geometri
Använd ett värde på pi utan decimaler.
1. Hur många trubbiga vinklar finns det sammanlagt i figurerna nedan? Mät vinklarna i
figurerna om det är nödvändigt!
2. Rita en rektangel, en romb och en likbent trubbvinklig triangel.
(använd gärna papperets baksida)
3. Vad har figuren till höger för omkrets?
2m
1m 1m
4. Rita en rektangel där omkretsen är 13 cm.
5. En likbent triangel.har en vinkel som är 160o. Hur stora är de andra vinklarna?
Namn:_________________________________
6. Vad är en diameter?
7. Hur långt har en fotboll rullat om den har diameterna 25 cm och bollen har rullat 20
varv.
8. Vad är kvoten av en cirkels omkrets och dess diameter?
9. En studsmatta har diametern 4,5 m. Vad har den för omkrets?
10. Vad är pi och vad har man det till?