Rektangel Beskrivning

advertisement
OMKRETS & AREA
Rektangel
Beskrivning: En rektangel är en fyrhörning där vinklarna är räta.
Omkrets = b + b + h + h = 2b + 2h
Area = b × h
Källa: http://www.webbmatte.se
OMKRETS & AREA
Kvadrat
Beskrivning: En kvadrat är en fyrhörning där vinklarna är räta och sidorna
lika långa.
Omkrets = s + s + s + s = 4s
Area = s × s
Källa: http://www.webbmatte.se
OMKRETS & AREA
Triangel
Beskrivning: En triangel består av tre sidor som möts i tre hörn.
Omkrets = a + b + c
bh
Area =
2
Källa: http://www.webbmatte.se
VAD ÄR PI?
CIRKELN
cirkelrand
Omkrets:
Area:
  d eller 2    r
  r  r eller   r 2
π (pi)
O

d
π (pi)
OMKRETS & AREA
Cirkel
Beskrivning: Alla de punkter i ett plan som befinner sig ett bestämt avstånd
från en medelpunkt, bildar tillsammans en kurva som kallas cirkel.
Omkrets =
Area =
 d
 r r   r
2
Källa: http://www.webbmatte.se
VAD ÄR EN LITER?
1 liter = 1 dm³
VOLYM
1 m³ = 1000 dm³ 1 liter = 10 deciliter (dl)
1 dm³ = 1000 cm³ 1 dl = 10 centiliter (cl)
1 cm³ = 1000 mm³ 1 cl = 10 milliliter (ml)
1 dm³
= 1 liter
VOLYMENHETER
1 dm³
1 cm³
1 cm³ = 1000 mm³
1 dm³ = 1000 cm³
1 m³
= 1000 dm³
VOLYM
Rätblock
Ett vanligt exempel på en geometrisk kropp är ett rätblock, vilket i vardagliga
termer kan beskrivas som en låda. Rätblocket begränsas av sex
rektangelområden. För att beskriva rätblockets storlek används
beteckningarna längd (l), bredd (b) och höjd (h).
Exempel: Volymen hos ett rätblock
med sidorna 2 m, 3 m och 4 m är
V = 2 · 3 · 4 = 24 m3.
Den storhet som beskriver storleken hos en geometrisk kropp kallas
volym. En vanlig enhet är kubikmeter (skrivs m3). För att beräkna volymen
hos ett rätblock, multipliceras längd, bredd och höjd. Detta motsvaras av
formeln:
l×b×h
VOLYM
Rak cirkulär cylinder
Beskrivning: En geometrisk kropp vars basytor är cirkelområden och vars
mantelyta (som förbinder basytorna) är en buktig rektangel.
Begränsningsarea: A = 2πrh + 2πr²
Volym: V = πr²h
Exempel: Volymen hos en cylinder
med radien 2 cm och höjden 4
cm är
V = π × 2² × 4 ≈ 50,3 cm3.
Download