Övningsprov 7DEF Kap 2 vt 11

advertisement
Övningsprov 7DEF Kap 2 vt 11
1 Vilken eller vilka av vinklarna är
a) trubbiga
b) spetsiga
c) räta
2 Hur stor är vinkeln? Välj bland förslagen.
205º 70º 192º 90º 25º 120º
a)
b)
3 Räkna ut vinkel A
a)
b)
4 a) Mät i figuren och räkna ut omkretsen
b) Räkna ut hjulets omkrets
5 Räkna ut omkretsen
6 Hur stor area har rektangeln i uppgift 4 a)?
7 Mät i figuren och räkna ut triangelns area.
§
8 Beräkna triangelns omkrets och area.
9 En liksidig triangel har omkretsen 12 cm.
a) Hur stor är varje vinkel?
b) Hur lång är varje sida?
10 En liksidig triangel har lika stor omkrets som en kvadrat med sidan 4,5 cm. Hur lång sida
har triangeln?
11 Triangeln är likbent. Omkretsen är 15,8 cm.
a) Hur långa är sidorna AB och AC?
b) Hur stora är vinklarna B och C?
12. Hur många dm² är a) 2 m² b) 75 cm²
Hur många procent av bilden är skuggad?
13 Hur många procent av bilden är skuggad?
a)
b)
c)
14 Hur många procent är…
a) 56 av 100
b) 15 av 100
c) 1 av 100
15 Hur många procent är…
a)
1
4
b)
1
100
c)
1
5
d)
1
10
16 Hur mycket är…
a) 3% av 900 kr
b) 7% av 400 kr
c) 14% av 4000 kr
17 30% av skolans 700 elever åker buss till skolan. Hur många elever åker buss?
18 Du köper en ny jacka som kostat 900 kr. Du får 40 % rabatt. Vad kostar jackan nu?
Facit
1. a) Trubbiga: C,D b) Spetsiga: A, E c) Räta: B
2. a) 120°
b) 70°
3. a) 95° b) 62°
4. a) 4,1+2,9+4,1+2,9= 14 cm b) O = 60 * 3,14 = 188,4 cm
5. 90 m
6. Ca 12 cm² (11,89 cm²)
7. 6 cm²
8. O = 3+5+6 = 14 m A= 7,5 cm²
9. a) 60° b) 4 cm
10.
6 cm
11.
a) Både AC och BC är 5,6 cm b) Både B och C är 65°
12.
a) 200 dm² b) 0,75 dm²
13.
a) 50% b) 75% c) 25%
14.
a) 56% b) 15% c) 1%
15.
a) 25% b) 1% c) 20% d)10%
16.
a) 27 kr b) 28 kr c) 560 kr
17.
210 elever åker buss
18.
Jackan kostar 540 kr
Download