Omkrets + area av cirkel m.m

advertisement
GEOMETRI
OMKRETS och AREA
GEOMETRISKA FIGURER
Kvadrat
Rektangel
Fyrhörning där vinklarna är räta
och sidorna är lika långa.
Fyrhörning där alla vinklarna är
räta. Motstående sidor är lika långa.
Triangel
Trehörning
O = 4s
A = s2
O = 2b + 2h
A = s2
𝑨=
𝒃∙𝒉
𝟐
Cirkel
Medelpunkt
är den punkt som är exakt i
mitten av cirkeln.
Radie
är en sträcka från medelpunkten till
en punkt på cirkelns rand.
Sträckan förkortas r och är
detsamma som en halv diameter.
Diameter
är en sträcka mellan två punkter
på en cirkel som går genom
medelpunkten.
Kan förkortas d.
𝑶𝒎𝒌𝒓𝒆𝒕𝒔 = 𝝅 ∙ 𝒅
𝑨𝒓𝒆𝒂 = 𝝅 ∙ 𝒓 ∙ 𝒓
Mät och räkna ut omkretsen och arean på
cirklarna:
a)
1.
2.
3.
4.
a) Hur lång är cirkelns radie?
b) Beräkna hela cirkelns area.
c) Beräkna arean och omkretsen av
det skuggade området. Avrunda till
hela kvadratcentimeter.
b)
Download