Vilka olika typer av trianglar finns det?

Geometri enligt 7m2
Av eleverna i 7m2 och deras lärare
samt en uppgift på slutet...
6 Motstående vinkel

En motstående vinkel är när två
vinklar ligger mitt emot varandra och
har samma grad antal.
4 Vad är omkrets?
Måttet runt någonting.
 Den röda linjen är omkretsen.

4 Vad är omkrets?



Det är hur långt det är runt en figur.
a + b + c + d= omkretsen
Det svarta sträcket är omkretsen.
a
b
c
d
2 Vad kännetecknar en
rektangel?

En rektangel är ungefär som en
kvadrat bara att basen är längre än
höjden.
Bas
16 cm
Höjd
7 cm
Höjd
7 cm
bas
16 cm
12 Omkretsen av en
rektangel
Man mäter de fyra sidorna på rektangeln. Sen
plussar man bara ihop de olika måtten som
man fick. Då får man omkretsen.
*EX: 10 cm + 10 cm= 20 cm.
5 cm +5 cm = 10 cm. 10 cm +20 cm=30 cm.
Svar: O= 30 cm.
10cm
5 cm.
5 cm

10 cm
8 Arean av en rektangel





Hur man räknar ut arean av en rektangel B
= basen x höjden = H
HxB=A
A = Area
H
B
1 Vilka olika typer av
trianglar finns det?
Liksidig
 Rätvinklig
 Likbent
 Spetsvinklig
 Trubbvinklig

3 Vinkelsumman i en
triangel
Vinkel summan är alltid 180o EX

55o


65o
Triangel
60o= 180 grader
8 Arean av en triangel
Hur man räknar ut arean av en
triangel B = basen x höjden = H
HxB /2=A
 A = Area
 Röd linje= höjden
 Rosa linje= basen
 Gul= arean

5 Vad är en radie?
Om man delar cirkelns diameter med
två så får man radien. Diametern är
strecket som går övercirkelns mitt.
Radie
Diameter
11 Omkretsen av en cirkel
Man tar diametern
gånger 3.14
diameter
10 Arean av en cirkel

För att räkna ut cirkelns Area måste
du räkna r*r*3.14=area
så får du svaret.
r
Avslutande kommentar
Detta är inte en heltäckande
presentation eftersom en del bilder
inte blev bra.
 Uppgift:

Vilka bilder eller begrepp saknas?
 Ligger bilderna i en bra ordning?
 Vilka förbättringar kan man göra?
 Skriv ned dina svar i en ppt-fil och
spara på s:
