Pi * vad är det?

advertisement
Pi – vad är det?
Vad är Pi?
• Pi är ett matematiskt samband mellan
omkretsen och diametern i en cirkel.
• Själva pi-tecknet ”π” är en grekisk bokstav som
betyder periferi, kanten på cirkeln.
Talet pi
• Pi är ett irrationellt tal, ett tal som inte går att
skriva som ett bråk. Det har oändligt många
decimaler…
Men oftast förkortas det 3,14!
Pi:s historia
• Man har räknat med pi i alla tider, men det var
en speciell man som lyckades hitta ett bra
närmevärde, en uppskattning, på pi;
Arkimedes
• Arkimedes levde i Grekland på 200-talet före Kristus. Han
lyckades ta fram en uppskattning på hur stort pi var genom att
rita månghörningar runt en cirkel och sedan dela cirkelns
diameter på månghörningarnas omkrets. Så här!
Hur används pi?
• Pi används på alla möjliga sätt, men det man
oftast råkar på är när man ska räkna ut arean
Diametern*pi =
och omkretsen på en cirkel.
omkretsen på
Radien gånger
Skrivs
Omkrets: cirkeln.
Area:
radien gånger pi =
även så här: πd
arean på cirkeln.
Det skrivs oftast så
här: πr2
Radien = hälften av
diametern
Avslutning
• Pi är ett av de mest användbara talen inom
matematiken, kanske till och med det mest
användbara. Det finns många olika
användningsområden, och det upptäcks nya
varje vecka... Hur vill du använda pi?
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards