3.2.3 CIRkel av frågor Kunskapsmål En inledande aktivitet som får

advertisement
3.2.3 CIRKEL AV FRÅGOR
Kunskapsmål
Nyckelord (t.ex. typ av
verktyg,
social
kompetens
kategori,
metod)
EQF nivå
Sammanfattning
En inledande aktivitet som får deltagarna att lyssna på varandra. Och
därmed, ta reda på varandras värderingar. Deltagarna bildar två cirklar,
en inuti den andra. Eftersom cirklarna roterar i motsatta riktningar, är
deltagarna framför olika personer som frågar och svarar på ett antal
frågor.
Öka lagarbete, kommunikation, motivation och förtroende
1 till 4
Förarbete
Anteckna de frågor och i vilken ordning du ska ställa dem
(kort berättande text)
1. Dela upp gruppen i två lika grupper (om du har ett udda nummer av
deltagare, kan du själv vara med för att jämna till så att det blir lika
antal)
2. Be det första laget att göra en cirkel och stå vända utåt
3. Be andra laget att skapa en något större cirkel runt den första, vända
inåt
4. Förklara för de två lagen att de är på väg att hälsa på varandra (skaka
händer) och att de som är i den inre cirkeln kommer att ställa en fråga
(bestäms av handledaren) till den person mitt emot dem. Påpeka att
dessa kommer att vara öppna frågor och det kan inte finnas några
felaktiga svar.
5. Motparten står i den yttre cirkeln har 30 sekunder på sig att ge sitt
svar innan visselpipan blåser och de måste vara tysta, när de svarar,
måste frågeställaren bara lyssna och inte prata
6. Som handledare be dem som svarade i den yttre cirkeln att ställa
samma fråga till deltagaren i den inre cirkeln. Återigen kommer den
svarande ha 30 sekunder på sig för att ge sitt svar innan visselpipan
blåser och de måste vara tysta
Mål:
Kunskap/Färdigheter/
Kompetenser
Kunskap:
 Grundläggande sociala kunskaper kan erhållas eller betona vikten av
att verkligen lyssna på andra.
Färdigheter:
 Att kunna fokusera på andra människor, att lyssna aktivt.
Kompetens:
 Aktivt lyssnande, grundläggande social kompetens
 En visselpipa och ett stoppur
Variabler att ta hänsyn
 Tillräcklig golvyta för cirklar av 6-20 personer.
till
(t.ex.
material,
Nivå 1:
utrustning)
 Deltagarna känner till betydelsen av verbal kommunikation och
deltar och verkligen ställer frågor och ger svar.
Nivå 2:
 Deltagarna är medvetna om sitt språk och beteende i situationen och
drar slutsatser av sina erfarenheter.
Nivå 3:
 Deltagarna får ta ansvar för sina erfarenheter och anpassa sig till de
olika scenarierna.
Nivå 4:
 Deltagarna kommer att kunna analysera scenarier ensamma och
diskutera dem i gruppen.
 De har också möjlighet att lösa problem som skulle uppstå, antingen
själva eller med viss hjälp av utbildaren.
Varaktighet av aktivitet
Bedömning/Utvärdering
 15- 30 minuter
Möjligheterna att se över denna aktivitet är:
 Ha en diskussion efter aktiviteten och gör en bedömning
 Deltagarna kommer att få tid att analysera scenarier ensamma och
diskutera dem i gruppen tillsammans med utbildare.
Referenser och andra
användbara källor
Download