UPPGIFTER GEOMETRI B

advertisement
Matematik B
Donnergymnasiet
UPPGIFTER GEOMETRI B
1. Bestäm vinkeln x
2. Beräkna omkretsen av fyrhörningen ABCD (sträckan AC är en diameter
i cirkeln).
3. Bestäm vinkeln A och sidan y när L1 och L2 är parallella.
4. Figuren visar en cirkel inskriven i en likbent triangel med basen 10 cm
och höjden 12 cm. Hur många procent av triangelns area upptas av
cirkeln?
Matematik B
Donnergymnasiet
5. En fyrhörning är inskriven i en cirkel. Om motstående sidor förlängs
skär de varandra med vinkeln 34º respektive 30º. Bestäm vinklarna i
fyrhörningen.
6. Fyra personer står på kanten av en cirkelrund vulkankrater.
Mellan A och B är det 112 meter, mellan B och C 182 meter, mellan
C och D 150 meter, mellan A och C är det 237 och mellan B och D
247 meter. Hur långt är det då mellan D och A?
Download