För dig som har en vän/familjemedlem med schizofreni eller

advertisement
Studiecirkel
För dig som har en vän/familjemedlem med schizofreni
eller liknande psykossjukdom.
Cirkeln Familj och vänner syftar till att du ska återfå
kontrollen, förbättra ditt självförtroendet och öka din
livskvalité. Cirkeln är kostnadsfri och har 10 träffar i
Åkersberga.
Välkommen till ett informationsmöte om cirkeln den 27/9 kl.
18.30 på Fyren, Stationsgränd 18 i Åkersberga. Anmälan till
informationsmötet: [email protected] eller ring
08-587 854 31.
Kursen bygger på Schizofreniförbundets material Prospect
och Vallentunas anhörigstöd arrangerar cirkeln i samverkan
med Vuxenskolan och anhörigstöd i Danderyd, Täby,
Vaxholm och Österåker.
www.vallentuna.se/anhorigstod
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards