BEKANTA OSS MED VARANDRA SYFTET

advertisement
…………………………………………………….…
…………
……….…
ATTENTIONS STUDIECIRKLAR
………………………………….…………………....
INTRO
VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?
•
En studiecirkel är en grupp människor som söker kunskap och skapar något nytt
tillsammans. Syftet är att varje individ ska utvecklas .
•
Det är cirkeldeltagarna som besitter kunskapen .
•
Inga krav på förkunskap, och inga prov för att bevisa att man lärt sig någonting särskilt .
•
Ledaren är ingen föreläsare. Bidrar med ledning och struktur
Unga Vuxna
CIRKELN FÖR UNGA VUXNA
•
Riktar sig till unga vuxna med NPF i åldern 18-30 år
•
Utgår från Attentions bok ”Det finns alltid ett sätt” och
projektet Unga Vuxna.
•
Bygger på teman som till exempel relationer, hemma,
ekonomi och arbete och studier
Tjejgrupper
CIRKELN FÖR TJEJER
•
För tonårstjejer med NPF
•
Hoppas kunna erbjuda ett tryggt och utvecklande
sammanhang med roliga samtal, aktiviteter och sociala
kontakter
•
Bygger på teman som till exempel vänskap, familj, kropp
och kärlek
Ekonomikoll
CIRKELN OM EKONOMI & NPF
•
Vänder sig till dem som vill få ökad kunskap om kognition
och ekonomi.
•
I cirkeln får man lära sig mer om hjälpmedel och strategier
som hjälper en att ha koll på sin ekonomi.
•
Tre träffar: ”Vad är kognition?”, ”Jag och mina pengar ” och
”Hjälpmedel och strategier ”
Föräldracirkeln
CIRKELN FÖR FÖRÄLDRAR
•
Ger föräldrar möjlighet att lära sig mer om hur man kan hantera
de utmaningar som det innebär att ha ett barn med NPF.
•
Här får föräldrarna träffa andra i en liknande situation för att
reflektera kring egna erfarenheter och det egna välbefinnandet .
•
Cirkelmaterialet syftar till att öka medvetenheten och få verktyg
för att kunna hantera stress och må bättre.
NSPH:s cirklar
CIRKELMATERIAL FRÅN NSPH
Det vänder sig till dig som vill lära
dig mer om mänskliga rättigheter,
diskriminering och normer, särskilt i
relation till psykisk hälsa.
För den som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa och som är
nyfiken på samhället, på sig själv och på
andra som varit med om liknande saker.
För den som har egen eller anhörigerfarenhet
av psykisk ohälsa. Utbildningen handlar om
att ta fram de drömmar och idéer som hen
har och använda dem för att förbättra sitt liv.
Handlar om hur den som är
patient, brukare eller anhörig,
tillsammans med andra, kan få
ökat inflytande.
SUGEN PÅ ATT STARTA STUDIECIRKEL?
• Kontakta ABF:s lokalavdelning där du bor
• Om ni har frågor om studiematerialen:
[email protected]
08-120 488 05
Tack för oss!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards