Bild 1

advertisement
Attention arbetar för
•
•
•
•
Att människor med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) ska få anpassad
hjälp och stöd
Att vård och stöd ska ha hög kvalitet och vara
evidensbaserad (utgå från vetenskap och
beprövad erfarenhet)
Att kunskap från experter ska nå ut,
via media, på vår webb och i vår tidning
Att skapa möten och verksamhet för
medlemmarna
09.00 – 09.30
Kaffe och smörgås + mingel med deltagare och utställare
09.30 – 09.40
Dagen inleds av Attention och Iris
09.40 – 10.10
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – vad vet vi? Orsaker och samsjuklighet. Marie Adolfsson
10.15 – 10.45
ADHD på jobbet, projekt Attention, Maria Petersson
10.50 – 11.30
Iris om pedagogiskt och tekniskt stöd på väg till arbete
11.30 – 12.45
Lunch (på egen hand) + mingel med deltagare och utställare
12.45 – 13.15
Iris deltagare berättar om sina upplevelser
13.20 – 14.15
Effektutvärdering Regeringsuppdraget, Johanna Thagemark Försäkringskassan
14.15 – 14.45
Frukt och mingel
14.45 – 15.15
Arbetsförmedlingen Samverkan om sitt arbete med unga som har NPF-diagnos, Erik Hedlund
15.20 – 15.45
Christina Norrlin utbildad i IPS från MISA
15.45
Avslutning
2
NPF - Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
www.attention-utbildning.se
3
DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders)
• En handbok för psykiatrin, som innehåller
standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd.
Senaste version maj 2013.
NPF diagnoser
• ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
• ASD (Autism Spectrum Disorder)
• Intellektuella funktionsnedsättningar (psykisk
•
•
•
utvecklingsstörning)
Kommunikationsstörningar (Störd språkutveckling,
stamning)
Specifika inlärningssvårigheter (lässvårigheter,
skrivsvårigheter, räknesvårigheter)
Motoriska störningar (Tourettes, motoriska/verbala tics)
Arv och miljö
Exekutiva funktioner
• Inhibition – att bromsa/stanna upp/hålla tillbaks
• Självreflektion – känna efter, tänka oss för, bli
•
•
•
•
•
medvetna och observanta på oss själva.
Tänka i tidslinjer – minnas och föreställa sig framtiden.
Prata med sig själv – att ha en inre dialog
Hålla koll på känslor – reglera och nyansera
Tankens lekplats – att bygga mentala modeller och
simuleringar
Tidsuppfattning
Russel A. Barkley
Dopamin förekommer i en rad
viktiga system som bland annat
reglerar:
• Motorik
• Vakenhet
• Glädje
• Entusiasm
• Koncentration
9
Koppling brist på dopamin adrenalin
Dopamin utsöndras under kortvarig stress
(adrenalin), vilket gör personer mer vakna,
stimulerade, fokuserade, motiverade och
alerta.
Kompensation låg nivå av Dopamin:
Impulsivitet, hyperaktivitet etc
10
Basala ganglierna
•
Är involverade i motorisk inlärning, samt i att
välja, planera och utföra handlingar och
rörelser.
•
ADHD, Tourettes syndrom och Parkinsons
sjukdom.
11
TACK!
[email protected]
12
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards