PowerPoint-presentation

advertisement
Dolda funktionsnedsättningar
Detta pass
En kort genomgång av NPF
Aspergers syndrom
ADHD/ADD
Strategier och bemötande
Anpassa din förening
Filmen ”Jag har ADHD” från
Riksförbundet Attention
Vad är NPF?
NPF betyder Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar – har sin grund i
hur hjärnan fungerar.
Vanliga diagnoser:
-ADHD/ADD
-Aspergers
syndrom/Autismspektrumtillstånd
-Tourettes syndrom
-Tvångssyndrom – OCD
Riksförbundet Attention.
www.attention-riks.se
Vanliga svårigheter
Reglering av uppmärksamhet
Impulskontroll och aktivitetsnivå
Samspelet med andra människor
Inlärning och minne
Att uttrycka sig i tal och skrift
Motoriken
Ung med NPF
Vanligt att man hamnar utanför
Impulsiva: olämpliga kompisgäng
Inåtvända: Ensamhet
Dåligt självförtroende och låg självkänsla
Vanligt med depression
Otroligt viktigt med stöd och hjälp
Aspergers syndrom
Svårigheter i kontakten med andra
människor
Specialintressen
Svårigheter med kommunikation med
andra – verbalt och kroppsspråk
Aspergers syndrom
Bristande motorik
Lätt att hamna i tvingande rutiner eller
handlingar
Säregna eller ovanliga sinnesintryck
ADHD/ADD
Uppmärksamhetsproblem:
-Koncentrationssvårigheter
-Slarvighet/glömskhet
-Lättstördhet
-Svårt att slutföra saker och blir lätt
uttråkad
ADHD/ADD
Impulsivitet:
-Starka och svårkontrollerade
känsloreaktioner
-Svårt att lyssna på andra
-Svårt att hantera ostrukturerade
situationer
-Svårt att vänta på sin tur/avbryter
ADHD/ADD
Överaktivitet:
-Svårt att varva ned och sitta stilla
-Hos barn är överaktiviteten ofta fysisk
-Hos vuxna visar den sig bland annat
genom sömnproblem och rastlöshet
Bemötande och strategier
Ta hänsyn till en ojämn
prestationsförmåga
Undvik att ge muntliga instruktioner i
flera led
Var tydlig. Använd gärna: Vad hörde du
mig säga?
Bemötande och strategier
Våga fråga:
Vad behöver du?
Vad fungerar för dig?
Var tydlig med roller och förväntningar
Ha anteckningsblock och pennor
tillgängligt på möten
Bemötande och strategier
Almanacka
En egen pärm och egen plats i
föreningslokalen
Tidshjälpmedel
Tydlig info på Whiteboards och
anslagstavlor
Bemötande och strategier
Tydlig struktur på träffar, undvik
oförutsägbarhet
Jobba med specifika och mätbara mål
Delaktighet
Bemötande och strategier
Skriv ned efter viktiga möten:
-Detta har vi pratat om
-Det här kommer vi att göra nästa gång
-Detta ska du göra till nästa gång
Medlems-eller styrelsemöten
Tydlig dagordning
Bestäm innan hur lång tid mötet ska
vara
Paus efter 45 minuter
Tydlig talarlista. Rundor eller
handuppräckning
Skicka ut påminnelser per mail dagen
innan
Sms-påminnelser samma dag som
Utbildningar och studiecirklar
Tydlig dagordning
En alternativ läslista för de med läs-och
skrivsvårigheter
Ska ni hålla i en föreläsning, håll en
sammanfattning i början om vad ni
kommer prata om
Ur materialet ”Superhjältar” 2012 från Stockholms tjejjour
Utbildningar och studiecirklar
Minska användningen av metaforer och
liknelser – använd konkret och tydlig
kommunikation
Skicka ut påminnelser om datum för
utbildningar och studiecirklar
Sms-påminnelser samma dag som
utbildningen/studiecirkeln
Ur materialet ”Superhjältar” 2012 från Stockholms tjejjour
I lokalen
Ha en tydlig struktur för papper,
investera gärna i pärmar och mappar
Märk pärmar, mappar och lådor med
innehållet
Ha material eller liknande på samma
plats så det är enkelt att hitta
I lokalen
Samla inte på er för mycket saker, det
blir rörigt och svårt att hitta
Ha inte en klocka som tickar, investera
hellre i en digital
Försök reducera störande ljud såsom
fläktar
Skriv upp viktigt info och ha den väl
synlig
Respekt
Visa individen respekt. Ingen person är
ett handikapp utan först och främst en
individ med en egen unik personlighet
Film
Filmen Jag har adhd från Riksförbundet
Attention:
https://www.youtube.com/watch?v=yeQf
CR8p5EA
För mer info se http://jagharadhd.se
Download