Likformighet =

advertisement
Matematik
Läsåret 2015-2016
Likformighet
Rätvinklig
triangel
En triangel som
innehåller en rät vinkel
Likformiga
månghörning
ar
I två likformiga
månghörningar är
motsvarande vinklar lika
stora och förhållandet
mellan motsvarande
sidor är lika.
Ex.
Ex. Alla vinklar i trianglarna är lika stora. Det gör dem
likformiga. Man kan också säga att trianglarna har samma
proportioner. Den ena triangeln är ett antal gånger
större/mindre än den andra. Sidan x kan därför beräknas så
här:
=
Topptriangel
Topptriangel
satsen
Transversals
atsen
Triangel som bildas när
en rät linje dras genom
en triangel, parallellt
med en av triangelns
sidor.
Topptriangelsatsen
Transversalsatsen är en
grundläggande sats för
trianglar. Den säger att
givet en
triangel A'B'C och en med
en av triangelns sidor,
säg A'B' , parallellt
dragen transversal AB är
Transversalsatsen
Sida 1
Helena Berntsson
Matematik
Läsåret 2015-2016
Sida 2
Helena Berntsson
Matematik
Läsåret 2015-2016
Sida 3
Helena Berntsson
Download