Rita och beskriva geometriska figurer

advertisement
MALMÖ HÖGSKOLA
Lärarutbildningen NMS
[email protected]
Rita och beskriva geometriska figurer
A.
Underst ligger en rektangel med basen (längden) 6 cm och höjden (bredden) 4 cm. Ovanpå
den, alldeles på mitten, står en kvadrat med sidan 2 cm. På toppen av kvadraten står en likbent
triangel, där basen är kvadratens översta sida, dvs 2 cm och höjden är 5 cm.
B. En kvadrat med sidan 5 cm. Dela den med två diagonaler, så det blir 4 trianglar. Den
översta triangeln ritar du sedan som en spegling ovanpå kvadraten.
C. En rätvinklig triangel där basen är vågrät och 6 cm. Den räta vinkeln finns längst ner till
vänster och höjden är 4 cm. Där den högra spetsen längst ner till höger slutar ska du göra en
likadan spegelvänd triangel, alltså åt höger. I mitten av hela den här figuren, 2 cm nerifrån
baslinjerna, ska du rita en kvadrat med sidan 2 cm.
D. En rektangel med basen 10 cm och höjden 2 cm. Inuti rektangeln ska få plats tre cirklar
med diametern 2 cm och det ska vara ungefär 1 cm avstånd mellan dem och från cirklarna till
sidoväggarna. Alldeles ovanpå rektangeln ska det finnas 5 likbenta trianglar med basen 2 cm
och höjden 1 cm.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards