HUR KAN EN REKTANGEL VARA EN KVADRAT?

advertisement
 Karin Wallby, NCM Biene1en i Malmö, 2015 HUR KAN EN REKTANGEL VARA EN KVADRAT? Cirkeln diameter AB är 10 cm. Vilken omkrets har den markerade figuren, om alla rektanglar är lika stora? Geometriundervisning •  Begripligt •  Intressant 8 cm 8 cm Rita en fyrhörning Rita y1erligare: olika form (olika storlek är samma) inga korsande linjer – e1 område märk med bokstav eller nummer Ugglespelet •  Spela par mot par •  Ena paret ska välja en figur (tala inte om för de andra) •  Andra paret ska komma fram Wll vilken •  Bara ja och nej-­‐svar •  Så få frågor som möjligt Begrepp •  Vilka geometriska begrepp är det vi resonerar om? •  Vilka begrepp använder vi oss av i resonemanget? •  Vilka termer behöver vi? Vilka figurer uppfyller dessa villkor? • 
• 
• 
• 
• 
• 
Fyra sidor E1 par parallella sidor Två par parallella sidor E1 par lika långa sidor Två par lika långa sidor En rät vinkel, två räta, tre räta, fyra räta B
C
A
F
D
E
G
H
I
J
K
M
L
Termer:
N
egenskap
ett par motstående
parallella sidor
två par motstående
parallella sidor
två par motstående
sidor lika långa
två par av intilliggande
sidor lika långa
fyra sidor lika långa
ett par motstående
vinklar lika stora
två par motstående
vinklar lika stora
fyra räta vinklar
fyrhörning
kvadrat
parallellogram
parallelltrapets
rektangel
romb
•  Varför är kvadraten en rektangel? Vad är lika? Vad är olika? Terminologi • 
• 
• 
• 
Trekant – triangel Triangel – rektangel Rektangel – kvadrat Kvadrat – pentagon, hexagon, heptagon, oktagon etc …. Förtrogenhet med begrepp • 
• 
• 
• 
• 
resonera argumentera kommunicera utny1ja samband lösa problem A1 sträva mot •  utveckla det geometriska seendet •  begreppsförståelse •  förståelse för a1 vissa saker är sann och kan bevisas. [email protected] Vilken diameter har cirkeln? Kvadraten KLMN är sammansa1 av en vit inre kvadrat och fyra likadana färgade rektanglar. Var och en av de färgade rektanglarna har omkretsen 40 cm. Hur stor area har kvadraten KLMN? • 
• 
• 
• 
• 
440 cm2 400 cm2 160 cm2 80 cm2 Det går inte a1 avgöra 
Download