rektangel kvadrat cirkel triangel

advertisement




geometrisk figur
4 sidor och 4 hörn
4 räta vinklar
lika långa sidor mittemot
varandra
kvadrat





geometrisk figur
4 sidor och 4 hörn
4 räta vinklar
speciell sorts rektangel
alla sidor är lika långa
cirkel





geometrisk figur
1 sida och 0 hörn
finns en mittpunkt
har en radie och en diameter
ytterlinjen kallas rand



geometrisk figur
3 sidor och 3 hörn
kan vara liksidig, likbent och
rätvinklig
kan ha en rät vinkel
rektangel
triangel

parallelltrapets



geometrisk figur
minst två motstående sidor
parallella
kan vara t.ex. parallellogram,
rektangel, romb eller kvadrat
parallellogram





geometrisk figur
en sorts parallelltrapets
motstående sidor är lika långa
motstående sidor är parallella
har inte räta vinklar
romb





geometrisk figur
en sorts parallelltrapets
alla sidor är lika långa
motstående sidor är parallella
behöver inte ha räta vinklar
månghörning




geometrisk figur
kallas också polygon
fler än 4 hörn
får eget namn efter antal hörn
Download