Kriterier Biologi Nervsystemet år9 ht10

Oskar´s betygskriterier
Nervsystemet
Hösten 2010
Den kunskap som kriterierna innehåller är det som krävs av eleverna för att få
respektive betyg på provet. Formuleringarna på VG och MVG är medvetet övergripande
för att lättare bedöma elevernas kunskapskvaliteér.
Provet berör:
Biologiboken
Nervsystemet: 312-332
Anteckningarna
Mål: Få kunskap och förståelse om hjärnan, nervsystem och ögat.
Godkänt
* Rita en nervcell.
* Veta åt vilket håll impulsen går.
* Veta vilket sätt impulsen rör sig på.
* Redogöra i vilka 2 delar vårt nervsystem delas in i och veta vad som räknas in i respektive
del.
* Nämn någon kroppsfunktion som ingår i det självständiga nervsystemet.
* Sätta ut dessa delar på en blindkarta: skallben, hjärnbark, storhjärna, lillhjärna,
* Ange några funktioner som bearbetas i höger respektive vänster hjärnhalva.
* Ange vad sensoriska och motoriska signaler innebär.
* Ge exempel på medfödda och inlärda reflexer. Minst 2 av varje.
* Beskriva begreppet ”hjärndöd".
* Ange våra 5 sinnen.
* Ange var på kroppen känselkropparna sitter tätt respektive långt ifrån varandra.
* Ange dessa av ögats delar på en blindkarta: Lins, pupill, hornhinna, iris, näthinna, gula
fläcken , synnerv, blinda fläcken.
Väl godkänt & Mycket väl godkänt
För ett VG eller MVG krävs en djupare förståelse. Nedanstående formuleringar är
hämtade från Adolf Fredriks betygskriterier.
VG: Eleven använder sina kunskaper på ett självständigt sätt. NYCKELORD: Jämför,
motiverar, kommunicerar, argumenterar, bearbetar…
MVG: Eleven ser samband och helheter, skapar ny kunskap, visar kreativitet
NYCKELORD: granskar kritiskt, relaterar, drar slutsatser, hittar egna lösningar…
Nyckelord som stöd: (Du ska ha koll på nedanstående)
Nervcellen, synaps, hjärnans delar & funktion, reflexer, hjärnans sjudomar
(Hjärnhinneinflammation, hjärnskakning, MS, depression, demens, stroke, ryggmärgsskador),
Sinnena (Smak, Syn, Känsel, lukt)
Lycka till!!!
Hälsningar Oskar
Maila mig om du undrar något.
[email protected]