Instuderingsfrågor nervsystemet vt 15

Instuderingsfrågor nervsystemet
1. Vad består nervsystemet av för delar (tre stycken) och hur är de indelade?
2. Vilken slags celler är hela nervsystemet uppbyggt av?
3. Hur skyddas den känsliga hjärnan?
4. Vad heter den vätska som hjärnan badar i?
5. Tag hjälp av bilden på storhjärnans yttre och lär dig följande delar;
pannlob, hjässlob, nacklob och tinninglob.
6. Hur är barken på storhjärnan uppbyggd (färg,
celler, form)?
7. Vad är hjärnbarken och vilken uppgift har
den?
8. Vad är hjärnbalken och vilken är dess uppgift?
9. Vilka uppgifter i kroppen sköts i hjärnans inre?
10.Vilken funktion har hjärnstammen?
11.Vilken uppgift har lillhjärnan?
Lite svårare uppgifter
1. Hur fungerar en reflex?
2. Vad är det för skillnad på motoriska och sensoriska nervceller?
3. Hur är en nervcell uppbyggd och hur fungerar den (enkelt)?
4. Vad är gliaceller för något och vad gör de?
5. Vad är en synaps och vad händer där?