Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen

advertisement
Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen
Centralt innehåll
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och
beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas
och behandlas.
Konkreta mål







Beskriva hur nervsystemet är uppbyggt
Beskriva hur en nervimpuls färdas genom kroppen
Beskriva hur en reflex fungerar
Redogöra för hjärnans olika delar
Beskriva hur hjärnan är organiserad med olika centra
Beskriva hur vår syn fungerar och hur ett öga är uppbyggt
Beskriva hur smak- och luktsinnet fungerar
Begrepp att känna till
Pupill, lins, glaskropp, näthinna och synnerv. Tappar och stavar, gula fläcken och blinda
fläcken, närsynt och översynt, blinkreflex och tårvätska. Smaklök - sött, salt surt, beskt och
umami. Centrala och perifera nervsystemet, ryggmärg och nervtråd, grå och vit substans,
utåtledande och inåtledande nervtrådar, stödjecell och synaps. Självständiga och viljestyrda
nervsystemet. Reflex, medfödd och inlärd. Storhjärna, lillhjärna, mellanhjärna, hjärnstam och
förlängda märgen. Hjärncentra och hjärnhalvor.
Bedömning
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå och använda centrala begrepp
- dokumentera
- laborera
Hur ska du visa vad du har lärt dig?
- Att skriftligt kunna förklara de centrala begreppen vid prov
- Att muntligt/skriftligt redovisa någon laboration
Veckoplanering
Vecka
Avsnitt
16
Nervsystemet och hjärnans
olika delar.
274-278
17
Hjärnbarken och reflexer
278-283
18
Synen
289-292
19
Lukt, smak och känsel
286-288
20
21
Prov ons. 24/5
Sidor i boken
Download