NERVSYSTEMET OCH HJÄRNAN Frågor

advertisement
NERVSYSTEMET OCH HJÄRNAN Frågor
1. Vilken funktion har nervsystemet i människokroppen?
2. Vilket annat signalsystem finns i kroppen förutom nervsystemet?
3. Vad består det centrala nervsystemet (CNS) av?
4. Vad är det som skickas i nervcellerna?
5. Rita en nervcell, sätt ut delarna och förklara nervsignalens väg genom
nervcellen.
6. Vilka tre olika typer av nervceller har vi och vad är deras uppgift?
7. Vad skyddar ryggmärgen?
8. Vad kan hända om du skadar nervcellerna i ryggmärgen?
9. Vad är det för skillnad på en nerv och en nervtråd?
10.Hur skyddas hjärnan?
11.Vilka uppgifter har
a. Stor hjärnan
b.Lillhjärnan
c.Hjärnstammen
12.Om du inte äter, sover och dricker ordentligt så får man svårt med
koncentrationen. Vad kan det bero på?
13.Vad är hjärnbarken och vad har den för uppgift?
14.Varför är hjärnan veckad?
15.Vad skiljer en människohjärna jämfört med andra djurs hjärnor?
16.Vad är ett hjärncentra?
17.Varför tar olika rörelser olika stor plats i hjärnbarkens rörelsecentra?
18.Vad är det som gör att vi kommer ihåg vissa upplevelser hela livet
medans andra glöms snabbt?
19. Nämn några svårigheter som kan uppstå om det blir en hjärnskada i den
högra hjärnhalvan.
20.Vad menas med det autonoma nervsystemet och vad har det för uppgift?
Ska du hänga med på
Hjärngympa?
Ja!
Jättegärna!
Download