Människokroppen 1 Huden, skelettet, musklerna, nervsystemet och

Människokroppen 1
Huden, skelettet, musklerna, nervsystemet och hormonsystemet
• Skelettets uppbyggnad (bark och märg) och funktioner (tillverkning av röda blodkroppar,
skydd och stadga)
• Benbrott och gipsning
• Leder (kulleder, vridleder, gångjärnsleder och sadelleder)
•
•
•
•
•
•
Muskler (skelettmuskler, glattmuskler och hjärtmuskeln)
Skelettmusklerna som energi- och proteinreserv
Förloppet tanke till rörelse (skelettmuskler)
Skelettmusklernas uppbyggnad och samspel med skelettet (hävarmen)
Fysisk träning, träningsverk och muskeluppbyggnad
Dynamisk och statisk muskelträning
•
•
•
•
Hudens tre skikt (överhud, läderhud och underhud) samt deras ”innehåll”
Huden som skyddsorgan (bakterie- och virusangrepp, värmebalans, tryck)
Acne
Inflammation
• Centrala (hjärnan, ryggmärgen) och perifera nervsystemet (kroppsnerverna)
• Hjärnans centra och funktioner
• Nervcellen (cellkropp, dendriter, axon, myelin, synapser, ändplatta, signalsubstans) och
hur den fungerar
• Signalsubstanserna adrenalin och serotonin
• Endorfin
• Somatiska nervsystemet - motoriska och sensoriska nerver
• Autonoma nervsystemet - Sympatiska (energikrävande) och parasympatiska
(energisparande) nervsystemet
• Sinnesceller
• Medfödda och inlärda reflexer
• Nervgifter (exempelvis curare)
• Endokrina (inre-sekretoriska) körtlar (hypofysen, binjurarna, testiklarna/äggstockarna,
bukspottskörteln)
• Likheter och skillnader mellan nerv- och hormonsystemet
• Hormonernas uppgifter