Barnombudsman Myndighet med ansvar att tillvarata barns - psyk-e

advertisement
Barnombudsman
Myndighet med ansvar att tillvarata barns och ungdomars
rättigheter och intressen
Benzodiazepiner
Läkemedel med ångestdämpande effekt
Betablockerare
Läkemedel med dämpande effekt på blodtryck och puls
Biokemi
Vetenskap som studerar de kemiska förloppen i levande
organismer
Bipolär
Två poler som karaktäriseras av två motsatta lägen
Biverkan
Oönskad effekt av ett läkemedel
Bulimi
Hetsätning
CNS
Centrala nervsystemet, består av hjärnan och ryggmärgen
Defensiv
Inriktar sig på försvar
Demens
Försämring av kognitiva funktioner (intellekt, minne och
personlighet) orsakad av skada eller sjukdom i hjärnan
Distansering
Motsatsen till närhet. Att vara distanserad i mötet, är att
känslomässigt hålla sig långt bort från patienten
DNA
Arvsmassa
Dopamin
Signalsubstans i nervsystemet med effekt på vissa psykiska
funktioner
DSM
Diagnostisk och statistisk manual för diagnostik och
klassificering av psykiska störningar
Dubbelblindstudie
Medicinsk undersökning där två behandlingsmetoder
jämförs och där varken patient eller behandlare vet vilken
behandling som ges till den enskilde
Duration
Varaktighet
Download