NERVSYSTEMET
Två kontrollsystem samverkar
(1. Hormonsystemet)
2. Nervsystemet
--tar emot signaler från omgivningen
--leder dem i nerver till
--hjärnan som bearbetar och skickar ut signaler
Nervcellen (neuronen), den celltyp som bygger upp hela nervsystemet. (bild s
118)
alla neuroner har i princip samma byggnad och fungerar i stort sett på samma
sätt.
Synaps överföring av signaler kemiskt till andra nervceller eller muskelceller.
(bild s 118)
-- Tillräckligt med signalsubstans gör att mottagarcellen reagerar
--Signalsubstansen bryts snabbt ned av enzymer så att cellen kan vila och sen
aktiveras igen
--Curare hindrar signalsubstansen från att nå fram – förlamning
-- Nervgas hindrar nedbrytningen av signalämnet – ständigt spänd muskel—
kramp
-- Droger verkar här
Signalsubstanser
endorfiner - smärtlindrare – kroppens eget morfin
dopamin, noradrenalin, serotonin – antidepressiva mediciner ökar
koncentrationen av
dessa ämnen och återställer balansen i hjärnans signalsystem
Nervsystemets indelning stencil
Hjärnan bild s115
 skyddas av kraniet, hinnor och vätska
 Storhjärnan höger och vänster sammankopplade via hjärnbalken.
Yttersta skiktet grått kallas bark består av cellkroppar
 Lillhjärnan,samordnar impulser så att motoriken fungerar
 Hjärnstammen, centrum för autonoma nervsystemet.
Reflexer bild s 113
Medfödda; blinka, suga, gå
Inlärda; cykla, gå i trappor