Uploaded by sofia.karp

Biologi

advertisement
Biologi
(kroppen, sex och samlevnad, genetik, evolution, växter)
Skelett
Film: skelett och
muskler
Visa hur det fungerar
och prata om det.
Skriva upp ord på tavlan
som är viktiga.
Nervsystemet
Film: Nervsystemet
Gå igenom begrepp och
jobba med frågorna.
Hjärnan
Orka plugga
Gå igenom hjärnan
Sinnena
Laboration?
Gå igenom sinnena
Download