Hjärnan och nervsystemet

advertisement
Hjärnan och nervsystemet
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Nervsystemets
uppbyggnad
Hjärnan och
ryggmärgen
Test av reflexer,
nerver osv.
Savanter
Vi ser en film.
Lukt och smak
med test.
Vi börjar 09.30 med
en film och sen får
ni lov att ha
frågestund inför
provet.
Fortsätter från
förmiddagen.
Film
Datasalen 14.0015.30
PROJEKTARBETE
Viktiga begrepp
idag: Synaps,
centrala
nervsystemet,
perifiera
nervsystemet,
dendrit, axon,
myelin, signalämne,
viljestyrd,
självständig,
nervimpuls.
Reflexer
Minnesträning
Hormoner
Känsel
Syn
Hörsel
Hur hänger allt
ihop?
Prov
Viktiga begrepp:
Hjärncentra, sensorisk
nerv, motorisk nerv,
korttidsminne,
långtidsminne,
hippocampus,
hypofysen, hormon,
receptor,
hypothalamus
Viktiga begrepp:
luktsinnescell,
smaklök,
känselkropp,
grundsmak,
syncentrum,
hörselcentrum.
VECKANS LÄXA är att plugga till provet på fredag, följande
sidor gäller:
Svarta boken: 274-284, 285-299, 318-319,342, 344-345(om
ni vill 350-360)
Light-boken:166-181( om ni vill 184-193)
Denna vecka kommer jag bedöma:
1. Hur aktiva ni är i diskussion och hur ni använder det ni lär er i diskussionerna,
diskussionerna gäller främst hälsan
2. Hur väl ni kan begreppen ni arbetat med under veckan
3. Hur aktiva ni är under laborationer/uppgifter samt hur ni laborerar
4. Projektarbetets start och hur ni lägger upp detta
5. Din förmåga att få ihop en helhetsbild på öppna frågor
Download