Planering signaler som styr
sid 288-301
Centrala nervsystemet
Reflexer
Nervceller
Nerver
Storhjärnan
Lillhjärnan
Hjärnstammen
Ögat, synen, optik
Örat, hörseln, akustik
Smak
lukt
känsel
Dissektion, öga
Vecka
Område
lektioner
Laborationer
3
Hjärnan och
centrala
nervsystemet
Nervcellen
hjärnans delar
Lober
Mät
reaktionsförmåg
a
4
Perifera
nervsystemet
Sensoriska och
motoriska
nerver
5
Ögat synen
optik, avbildning
med lins 60 min
Prov
Örat hörseln
Läxa sid 71 Fy
Inför lab
teori reflexer 40
min
Ögats funktion
ljusets brytning
ljud, högtalare
60 min
teori 40 min
6
Läxor
Ljud, örats
funktion
Dissektion öga
60 min
Prov 40 min
Läxa sid 296297
Inför lab
Centralt innehåll
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och
beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och
behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
●
Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och
ljudmiljöns påverkan på hälsan.
●
Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för
hur ögat uppfattar färg