Ämnesplanering biologi 9A vecka 45 ht13 (166 kB, docx)

Måndag
Tisdag
Nervsystemets
uppbyggnad
Onsdag
Torsdag
Fredag
Hjärnan och ryggmärgen Savanter
Test av reflexer, nerver Vi ser en film.
osv.
Lukt och smak med
test.
Prov direkt på
morgonen.
Fortsätter från
förmiddagen.
Film
Reflexer
Minnesträning
Hormoner
Känsel
Syn
Hörsel
Hur hänger allt
ihop?
Datasalen 12.1014.00
PROJEKTARBETE
”Ni kan göra det
hemma om ni vill
men då mejlar ni
in det ni gjort till
mig, mindre än
två sidor är inte
ok”.
Viktiga
begrepp idag:
Synaps, centrala
nervsystemet,
perifiera
nervsystemet,
dendrit, axon,
myelin,
signalämne,
viljestyrd,
självständig,
nervimpuls.
Viktiga begrepp:
Hjärncentra, sensorisk
nerv, motorisk nerv,
korttidsminne,
långtidsminne,
hippocampus,
hypofysen, hormon,
receptor, hypothalamus
Viktiga begrepp:
luktsinnescell,
smaklök,
känselkropp,
grundsmak,
syncentrum,
hörselcentrum.
VECKANS LÄXA är att plugga till provet på fredag, följande
sidor gäller:
Svarta boken: 274-284, 285-299, 318-319,342, 344-345(om
ni vill 350-360)
Light-boken:166-181( om ni vill 184-193)
Denna vecka kommer jag bedöma:
1. Hur aktiva ni är i diskussion och hur ni använder det ni lär er i diskussionerna,
diskussionerna gäller främst hälsan
2. Hur väl ni kan begreppen ni arbetat med under veckan
3. Hur aktiva ni är under laborationer/uppgifter samt hur ni laborerar
4. Projektarbetets start och hur ni lägger upp detta
5. Din förmåga att få ihop en helhetsbild på öppna frågor
Begrepp
Förklaring