Kurs biologi åk 9 ”Signaler som styr”
1. För att vår kropp ska fungera behöver olika kroppsdelar samarbeta. Därför behöver
information skickas mellan kroppens olika organ och celler. Kroppen använder sig av två
olika system för detta. Vilka och kan du ge exempel på när det ena systemet passar bättre
eller sämre.
2. Beskriv hur en nervimpuls överförs mellan olika nervceller, och mellan en nervcell och en
muskelcell. T ex När du balansera en boll i handen.
3. Vad är en reflex? Kan du ge ett exempel på olika reflexer och förklara varför en reflex kan
ske så hastigt?
4. Vår hjärna är uppdelad i olika delar. Kan du ge exempel på några av dessa och vad dess
funktion eller egenskaper
5. När vi springer styr vi våra muskler i ben och armar med viljan men det finns funktioner
och muskler som vi inte kan styra med vilja. Kan du ge exempel på några.
6. Vår hjärna och nervbanor behöver skyddas då skador på dessa kan ge upphov till livslånga
skador. Kan du ge exempel på hur kroppen skyddar dessa delar och vad som kan uppkomma
om de skadas?
7. Kan du göra en enkel skiss över ögat och markera vad de olika delarna heter och vilken
uppgift de har?
8. Kan du göra en enkel skiss över örat och markera vad de olika delarna heter och vilken
uppgift de har?
9. Kan du förklara varför det kan vara svårt att veta om det är potatis eller äpple du äter om
du både blundar och håller för näsan?
10. Du snurrar 10 gånger i snabb takt, varför är det så svårt att stå stilla?
11. I vår kropp finns ett antal olika körtlar som producerar hormon. Kan du ge exempel på
några och vilka funktion de har.
Nedan följer ett antal ord och begrepp som kan vara bra att använda dig av när du förklarar
Hormoner
ryggmärg
Centrala nervsystemet
Sensoriska nerver
Motoriska nerver
Medfödda reflexer
Inlärda reflexer
cellkropp
Korta utskott (dendrit)
Långa utskott (axiom)
myelin
synaps
signalämne
ändplatta
kraniet
storhjärna
lillhjärna
hjärnstam
Höger hjärnhalva
Vänster hjärnhalva
hjärnbalken
Grå barken
Autonoma nervsystemet
hypofysen
sköldkörteln
bukspottkörteln
äggstockar
testiklar
Ögats olika delar
Örats olika delar